ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 04110000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละความสำเร็จของการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำแผนการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2. ดำเนินงานเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้ 2.1 อย่าลืมสวมหน้ากาก พกแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อยๆ ลดเสี่ยงภัย โควิด-19 ยอดการเข้าถึง 4,135 คน 2.2 ลอยกระทงให้ปลอดภัย งดจุดหรือปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมไฟ และโคมควัน นะคะ ยอดการเข้าถึง 8,237 คน 2.3 กทม. เปิด 30 สวน ต้อนรับลอยกระทง ตามวิถี New Normal ยอดการเข้าถึง 6,110 คน 2.4 กทม. ชวนใช้ 5 กระทง สไตล์รักษ์โลก ยอดการเข้าถึง 7,284 คน 2.5 กทม. นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ ยอดการเข้าถึง 2,788 คน 2.6 รักลูก ห่วงหลาน อย่าลืม สวมหน้ากากให้เด็ก ๆ และตัวท่านเอง ยอดการเข้าถึง 3,439 คน 2.7 เตรียมตัวรับมือพายุโซนร้อนลูกสุดท้าย ยอดการเข้าถึง 4,142 ราย 2.8 กทม. ชวนเที่ยวงาน สวัสดีข้าวสาร ยอดการเข้าถึง 1,910 ราย 30/11/2563 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนพฤศจิกายน 2563 ไปแล้ว ดังนี้ 1. กทม. ชวนชมดนตรีและการแสดง ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 4,046 คน 2. เตรียมพร้อมรับมือปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยอดการเข้าถึง 6,889 คน 3. เชิญชวนแต่งคอสเพลย์เดินคลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 3,289 ราย 4. เชิญร่วมกิจกรรมพายเรือเที่ยวกรุง @คลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 19,971 ราย 5. ขอเชิญร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ยอดการเข้าถึง 5,238 คน 6. ฝนจะหมด ฝุ่นกำลังจะมา เตรียมรับมือ PM 2.5 ยอดการเข้าถึง 6,983 คน 7. โรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว ยอดการเข้าถึง 7,206 คน 8. ลอยกระทงปีนี้ กทม. ขยะลดลง (สถิติการจัดเก็บขยะกระทง) ยอดการเข้าถึง 3,961 คน 31/12/2563 : ดำเนินการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในเดือนธันวาคม 2563 ไปแล้ว ดังนี้ 1. ปฏิบัติการลดฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ ยอดการเข้าถึง 3,560 คน 2. Keyword ที่สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง “คนไทย ร่วมแรง สร้างพลังไทย สร้างพลังชาติ” ยอดการเข้าถึง 2,784 คน 3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยอดการเข้าถึง 9,961 คน 4. ใส่หน้ากากให้ถูกวิธีป้องกันโควิด-19 ยอดการเข้าถึง 7,755 คน 5. Keyword ที่สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง “ประเทศไทยจะพัฒนา ถ้าปวงประชาสามัคคี” ยอดการเข้าถึง 3,370 คน 6. เที่ยวปีใหม่ วิถีใหม่ ปลอดภัยห่างไกลโควิด ยอดการเข้าถึง 4,137 คน 7. Keyword ที่สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง “ความรัก ความสามัคคี คือพลังสร้างไทย” ยอดการเข้าถึง 2,723 คน 8. เฉลิมฉลองปีใหม่ สนุกกันแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยนะจ๊ะ ยอดการเข้าถึง 2,511 คน 9. กทม.เชื่อมโยงความสุขคนกรุง ทุกการเดินทาง เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองฟรี ยอดการเข้าถึง 3,211 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้ 1. สวัสดีปีใหม่ค่ะ ถึงจะขึ้นปีใหม่แลเวก็อย่าลืม ยอดผุ้เข้าชม 15,022 คน 2. ใส่หน้ากากให้ถูกวิธี ลดเสี่ยง COVID-19 ยอดผู้เข้าชม 12,344 คน 3. update จุดคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ 8 จุด ยอดผู้เข้าชม 26,401 คน 4. สถานที่ปิดชั่วคราวตามประกาศ กทม. ยอดผู้เข้าชม 41,301 คน 5. รณรงค์ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ ยอดผู้เข้าชม 23,326 คน 6. ขอความร่วมมือนายจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในความดูแลของท่าน ยอดผู้เข้าชม 31,555 คน 7. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร ใครจัดเก็บ ใครต้องจ่าย ยอดผู้เข้าชม 36,453 คน 8. กทม. ออกมาตรการ "เพิ่ม งด ลด ผ่อน" เยียวยาและช่วยเหลือผู้ค้า/ผู้เช่าในตลาด กทม. 10 แห่ง ยอดผู้เข้าชม 11,076 คน 9. กทม. ดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงวิกฤติ PM 2.5 ยอดผู้เข้าชม 17,601 คน 10. อาชีพเสี่ยงโรคจากฝุ่น PM 2.5 ยอดผู้เข้าชม 10,296 คน 11. เช็คอินที่ไหนดูแพง (พวย) ยอดผู้เข้าชม 13,440 คน 12. วิธีปฏิบัติตัวและทำความสะอาดที่พักที่มีการกักตัวเพื่อควบคุมโรค COVID-19 ยอดผู้เข้าชม 11,403 คน 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้ 1. 10 มาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษาของ กทม. ยอดการเข้าถึง 10,091 คน 2. ผู้สูงอายุดูแลตัวเอง ห่างไกล โควิด-19 ยอดการเข้าถึง 6,042 คน 3. การใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง = ไม่ได้ใส่ ยอดการเข้าถึง 18,206 คน 4. 5 มาตรการ ดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เทศกาลตรุษจีน 64 ยอดการเข้าถึง 10,070 คน 5. กทม. งดจัดงานตรุษจีนเยาวราช 64 ยอดการเข้าถึง 10,170 น. 6. วิธีป้องกันโควิดในโรงงาน ยอดการเข้าถึง 14,311 คน 7. กทม. ห่วงใยประชาชน ชวนเตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน 64 ยอดการเข้าถึง 10,174 คน 8. ตรุษจีนเดินเลือกซื้อของไหว้อย่างปลอดภัยตามมารการ DMHTT ยอดการเข้าถึง 9,340 คน 9. กทม. งดบริการจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ ยอดการเข้าถึง 16,010 คน 10. กทม. เลื่อนเก็บค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียว อัตราใหม่ 104 บาท ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ยอดการเข้าถึง 6,014 คน 11. ชวนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ยอดการเข้าถึง 4,880 คน 12. ไม่ว่าจะเดือนไหน ๆ ก็ต้องใส่หน้ากากป้องกันโควิด ยอดการเข้าถึง 8,881 คน 31/03/2564 : สรุปผลการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประจำเดือนมีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/04/2564 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนเมษายน 2564 ไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 1. มาตรการป้องกันอัคคีภัยสงกรานต์ 64 ยอดการเข้าถึง 6,712 คน 2. กทม.เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน 3-6 เม.ย.นี้ ยอดการเข้าถึง 12,552 คน 3. วันหยุดสงกรานต์ เชิญมาเช็คอิน @คลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 14,461 คน 4. โรงเรียนฝึกอาชีพแห่งใหม่ทันสมัยที่เขตประเวศ ยอดการเข้าถึง 39,256 คน 5. กทม. งดบริการงานทะเบียนวันเสาร์ ยอดการเข้าถึง 21,486 คน 6. กทม. งดบริการงานทะเบียนแรงงานต่างด้าว (ยกเว้นแจ้งเกิด-แจ้งตาย) ยอดการเข้าถึง 35,392 คน 30/05/2564 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนพฤษภาคม 2564 ไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงทางเท้า เพื่อนำไปจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเท้าของกรุงเทพมหานคร ยอดการเข้าถึง 32,066 คน 2. สารผู้ว่าในวันอีฎิ้ลฟิตริ ยอดการเข้าถึง 28,446 คน 3. แจ้งข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาผ่าน Line bkkcovid19connect ยอดการเข้าถึง 34,964 คน 4. ชี้แจงข้อเท็จจริง เรีื่องพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตดินแดง ยอดการเข้าถึง 64,630 คน 5. ขอเชิญร่วมบริจาค "กล่องและลังกระดาษ" ที่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลผลิตเป็น "เตียงสนามกระดาษ" มอบให้กับโรงพยาบาลสนาม เพื่อสู้โควิด-19 ยอดการเข้าถึง 26,671 คน 6/30/2021 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนมิถุนายน 2564 ไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1. กทม. ห่วงใย เตือนภัยโรคและภัยหน้าฝน ยอดการเข้าถึง 23,156 คน 2. ปรับจริงไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ยอดการเข้าถึง 52,882 คน 3. ผู้ว่าฯ เชิญชวนประชาชนไปฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ยอดการเข้าถึง 41,419 คน 4. ข่าวบิดเบือนตลาดละลายทรัพย์ ยอดการเข้าถึง 51,960 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๔ - การเมืองสีขาว

(2) ร้อยละของประชาชนชาว กทม. ที่รับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละของประชาชนชาว กทม.    ที่รับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด 30/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนมีการยื่นซองเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 และเปิดซองและเสนอรายละเอียดจากบริษัทเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 และอยู่ระหว่างการพิจาณาผลการเปิดซองการจัดซื้อจัดจ้าง 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ตัวผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการร่างสัญญาจ้าง 31/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ออกแบบและปรับปรุงแบบสอบถาม 2. จัดทำแผนการสำรวจครั้งที่ 1 3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/04/2564 : ดำเนินการทอดแบบสำรวจฯ ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการสำรวจพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 – 30 เม.ย. 2564 30/5/2021 อยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจฯ รอบที่ 1 6/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปรายงานผลการสำรวจฯ รอบที่ 1 และเตรียมทอดแบบสำรวจในครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดทอดแบบสำรวจในเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของการชี้แจงประเด็นสำคัญจากการวิเคราะห์ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทันต่อสถานการณ์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละของการชี้แจงประเด็นสำคัญจากการวิเคราะห์ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทันต่อสถานการณ์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2563 30/11/2563 : ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นข่าวและความคิดเห็นของสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทำข่าวชี้แจงส่งให้สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ดังนี้ 1. เดือนตุลาคม 2563 จัดทำจำนวน 50 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 50 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 2. เดือนพฤศจิกายน 2563 จัดทำจำนวน 43 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 31/12/2563 : ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นข่าวและความคิดเห็นของสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทำข่าวชี้แจงส่งให้สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ เดือนธันวาคม 2563 จัดทำจำนวน 43 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/31/2021 : นำเสนอข่าวสารประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ในเดือนมกราคม 2564 จัดทำจำนวน 46 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 46 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 2/27/2021 : ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นข่าวและความคิดเห็นของสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทำข่าวชี้แจงส่งให้สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จัดทำจำนวน 38 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 38 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 31/03/2564 : ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นข่าวและความคิดเห็นของสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทำข่าวชี้แจงส่งให้สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ เดือนมีนาคม 2564 จัดทำจำนวน 40 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/04/2564 : มีการนำเสนอข่าวสารประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ในเดือนเมษายน 2564 จัดทำจำนวน 46 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 46 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 30/5/2021 มีการนำเสนอข่าวสารประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ในเดือนพฤษภาคม 2564 จัดทำจำนวน 46 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 46 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 6/30/2021 : มีการนำเสนอข่าวสารประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ในเดือนมิถุนายน 2564 จัดทำจำนวน 46 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 46 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินงวด 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครความปลอดภัย งบประมาณ 2,915,750 บาท งบประมาณใช้ไป 2,800,000 บาท ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 1.2 กิจกรรมประาสัมพันธ์ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย (พื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวกระจาย / การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก) งบประมาณ 2,000,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding เสนอราคาในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นำเสนอผลงานในวันที่ 2 ธ.ค. 2563 1.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสำหรับทุกคน (เพื่อสังคมผู้สูงอายุ) งบประมาณ 1,390,377 บาท ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานฯ 1.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครกระชับ งบประมาณ 992,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding วันที่ 26 พฤศจิกายน - วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เสนอราคาวันที่ 7 ธันวาคม 2563 และนำเสนอผลงาน วันที่ 8 ธันวาคม 2563 1.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครประชาธิปไตย งบประมาณ 784,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding วันที่ 26 พฤศจิกายน - วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เสนอราคาวันที่ 7 ธันวาคม 2563 และนำเสนอผลงาน วันที่ 8 ธันวาคม 2563 1.6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ งบประมาณ 999,808 บาท อยู่ระหว่างประกาศร่างขอบเขตของงานฯ เพื่อวิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - วันที่ 3 ธันวาคม 2563 1.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร งบประมาณ 15,918,065 บาท 1.7.1 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ งบประมาณ 2,000,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (100,000 บาท) และบางกอกโพสต์ (155,000 บาท) 1.7.2 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนบนป้ายโฆษณาและเอกสารสิ่งพิมพ์ งบประมาณ 500,000 บาท จัดทำสมุดโทรศัพท์และอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานฯ 1.7.3 ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ งบประมาณ 907,265 บาท 1.7.4 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ "เรื่องเล่าดีๆ ของคนกรุงเทพฯ" งบประมาณ 2,962,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding วันที่ 26 พฤศจิกายน - วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เสนอราคาวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และนำเสนอผลงานวันที่ 14 ธันวาคม 2563 1.7.5 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ งบประมาณ 4,000,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding (ครั้งที่ 2) วันที่ 26 พฤศจิกายน - วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เสนอราคาวันที่ 4 ธันวาคม 2563 และนำเสนอผลงานวันที่ 7 ธันวาคม 2563 1.7.6 ค่าใช้จ่ายเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศ งบประมาณ 1,500,000 บาท งบประมาณใช้ไป 1,340,000 บาท ตรวจร่างสัญญาแล้ว ลงนามสัญญาวันที่ 4 ธันวาคม 2563 1.7.7 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์สนับสนุนด้านบริหารจัดการมหานคร งบประมาณ 3,000,000 บาท จัดทำสแตนดี้และพัดสปริง (1,450,000 บาท) เห็นชอบร่างขอบเขตของงานเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และอยู่ระหว่างรายงานขอจ้างเพื่อประกาศร่างขอบเขตของงานฯ ให้วิจารณ์ 1.7.8 ค่าใช้จ่ายด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) งบประมาณ 1,048,800 บาท อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม 2564 ไปแล้วดังนี้ 1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครความปลอดภัย งบประมาณ 2,915,750 บาท งบประมาณใช้ไป 2,800,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ 22-4-64 ลว. 14 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 12 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 1.2 กิจกรรมประาสัมพันธ์ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย (พื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวกระจาย / การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก) งบประมาณ 2,000,000 บาท ใช้ไป 1,480,880 บาท ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-8-64 ลว. 20 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 20 เมษายน 2564 และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสำหรับทุกคน (เพื่อสังคมผู้สูงอายุ) งบประมาณ 1,390,377 บาท ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 และอยู่ระหว่างทบทวนขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ยกเลิกและดำเนินการใหม่) 1.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครกระชับ งบประมาณ 992,000 บาท ใช้ไป 990,000 บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 และอยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วัน (ครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ยกเลิกและดำเนินการใหม่) 1.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครประชาธิปไตย งบประมาณ 784,000 บาท ใช้ไป 780,000 บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-9-64 ลว. 21 มกราคม 2564 ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 มกราคม - วันที่ 9 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และอยู่ระหว่างรอส่งมอบงานงวดที่ 1 1.6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ งบประมาณ 999,808 บาท ใช้ไป 999,000 บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-6-64 ลว. 7 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และอยู่ระหว่างรอส่งมอบงานงวดที่ 1 (ครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ยกเลิกและดำเนินการใหม่) 1.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร งบประมาณ 15,918,065 บาท 1.7.1 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ งบประมาณ 2,000,000 บาท ดำเนินการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจไปแล้วร้อยละ 100 (งบประมาณ 100,000 บาท) และเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ไปแล้วร้อยละ 100 (งบประมาณ 155,000 บาท) โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 1.7.2 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนบนป้ายโฆษณาและเอกสารสิ่งพิมพ์ งบประมาณ 500,000 บาท ใช้ไป 496,000 บาท เป็นการจัดทำสมุดโทรศัพท์และอยู่ระหว่างรายงานขออนุมัติจ้าง 1.7.3 ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ งบประมาณ 907,265 บาท (รอนโยบาย) 1.7.4 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ "เรื่องเล่าดีๆ ของคนกรุงเทพฯ" งบประมาณ 2,962,000 บาท ใช้ไป 2,800,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-7-64 ลว. 8 มกราคม 2564 ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 มกราคม - วันที่ 26 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 1.7.5 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ งบประมาณ 4,000,000 บาท ใช้ไป 3,789,440 บาท ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-5-64 ลว. 7 มกราคม 2564 ดำเนินการระหว่างวันที่ 8 มกราคม - วันที่ 31 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ยกเลิกและดำเนินการใหม่) 1.7.6 ค่าใช้จ่ายเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศ งบประมาณ 1,500,000 บาท งบประมาณใช้ไป 1,340,000 บาท ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ 22-3-64 ลว. 4 ธันวาคม 2563 ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2563 – 2 กรกฎาคม 2564 และอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 1.7.7 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์สนับสนุนด้านบริหารจัดการมหานคร งบประมาณ 3,000,000 บาท จัดทำสแตนดี้และพัดสปริง (งบประมาณ 1,450,000 บาท ใช้ไป 938,000 น.) อยู่ระหว่างรอทำสัญญา 1.7.8 ค่าใช้จ่ายด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) งบประมาณ 1,048,800 บาท อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครความปลอดภัย งบประมาณ 2,915,750 บาท งบประมาณใช้ไป 2,800,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ 22-4-64 ลว. 14 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 12 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และอยู่ระหว่างรายงานตรวจรับงานงวดที่ 1 1.2 กิจกรรมประาสัมพันธ์ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย (พื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวกระจาย / การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก) งบประมาณ 2,000,000 บาท ใช้ไป 1,480,880 บาท ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-8-64 ลว. 20 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 20 เมษายน 2564 และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสำหรับทุกคน (เพื่อสังคมผู้สูงอายุ) งบประมาณ 1,390,377 บาท ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 (ครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ยกเลิกและดำเนินการใหม่) ประกวดราคาครั้งที่ 2 ยื่นเสนอราคา 18 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาประกวดราคา 1.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครกระชับ งบประมาณ 992,000 บาท ใช้ไป 990,000 บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 และอยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วัน ลงนามสัญญา เลขที่ 22-11-64 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 16 สิงหาคม 2564 จำนวน 4 งวด 1.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครประชาธิปไตย งบประมาณ 784,000 บาท ใช้ไป 780,000 บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-9-64 ลว. 21 มกราคม 2564 ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 มกราคม - วันที่ 9 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และอยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงวดที่ 1 1.6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ งบประมาณ 999,808 บาท ใช้ไป 999,000 บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-6-64 ลว. 7 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และอยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบฎีกางวดที่ 1 เป็นเงิน 199,800 บาท 1.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร งบประมาณ 15,918,065 บาท 1.7.1 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ งบประมาณ 2,000,000 บาท ดำเนินการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจไปแล้วร้อยละ 100 (งบประมาณ 100,000 บาท) และเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ไปแล้วร้อยละ 100 (งบประมาณ 155,000 บาท) โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 1.7.2 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนบนป้ายโฆษณาและเอกสารสิ่งพิมพ์ งบประมาณ 500,000 บาท ใช้ไป 496,000 บาท เป็นการจัดทำสมุดโทรศัพท์และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 21-9-64 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ครบกำหนด 25 เมษายน 2564 1.7.3 ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ งบประมาณ 907,265 บาท (รอนโยบาย) 1.7.4 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ "เรื่องเล่าดีๆ ของคนกรุงเทพฯ" งบประมาณ 2,962,000 บาท ใช้ไป 2,800,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-7-64 ลว. 8 มกราคม 2564 ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 มกราคม - วันที่ 26 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 1.7.5 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ งบประมาณ 4,000,000 บาท ใช้ไป 3,789,440 บาท ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-5-64 ลว. 7 มกราคม 2564 ดำเนินการระหว่างวันที่ 8 มกราคม - วันที่ 31 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และอยู่ระหว่างรายงานตรวจรับงวดที่ 1 1.7.6 ค่าใช้จ่ายเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศ งบประมาณ 1,500,000 บาท งบประมาณใช้ไป 1,340,000 บาท ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ 22-3-64 ลว. 4 ธันวาคม 2563 ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2563 – 2 กรกฎาคม 2564 และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 1.7.7 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์สนับสนุนด้านบริหารจัดการมหานคร งบประมาณ 3,000,000 บาท จัดทำสแตนดี้และพัดสปริง (งบประมาณ 1,450,000 บาท ใช้ไป 938,000 น.) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 22-10-64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ครบกำหนดสัญญา 21 มีนาคม 2564 1.7.8 ค่าใช้จ่ายด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) งบประมาณ 1,048,800 บาท อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด 31/03/2564 : สรุปข้อมูลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/04/2564 : ดำเนินการในเดือนเมษายน 64 ดังนี้ 1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครความปลอดภัย งบประมาณ 2,915,750 บาท งบประมาณใช้ไป 2,800,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ 22-4-64 ลว. 14 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 12 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายงวดที่ 1-2 แล้วเป็นเงิน 1,400,000 บาท และอยู่ระหว่างรายงานการตรวจรับงวดที่ 3 เป็นเงิน 700,000 บาท 1.2 กิจกรรมประาสัมพันธ์ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย (พื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวกระจาย / การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก) งบประมาณ 2,000,000 บาท ใช้ไป 1,480,880 บาท ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-8-64 ลว. 20 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 20 เมษายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบฎีกา งวดที่ 1 เป็นเงิน 740,440 บาท และอยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงวดที่ 2 เป็นเงิน 740,440 บาท 1.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสำหรับทุกคน (เพื่อสังคมผู้สูงอายุ) งบประมาณ 1,390,377 บาท ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 (ครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ยกเลิกและดำเนินการใหม่) ประกวดราคาครั้งที่ 2 ยื่นเสนอราคา 18 กุมภาพันธ์ 2564 ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 24 มี.ค.64 ดำเนินการระหว่างวันที่ 25 มี.ค.64 – 22 ก.ค. 64 จำนวน 3 งวด อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบฎีกา งวดที่ 1 เป็นเงิน 136,000 บาท 1.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครกระชับ งบประมาณ 992,000 บาท ใช้ไป 990,000 บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 และอยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วัน ลงนามสัญญา เลขที่ 22-11-64 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 16 สิงหาคม 2564 จำนวน 4 งวด อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบฎีกา งวดที่ 1 และอยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ งวดที่ 2 1.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครประชาธิปไตย งบประมาณ 784,000 บาท ใช้ไป 780,000 บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-9-64 ลว. 21 มกราคม 2564 ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 มกราคม - วันที่ 9 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และอยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบฎีกา งวดที่ 1 เป็นเงิน 78,000 บาท 1.6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ งบประมาณ 999,808 บาท ใช้ไป 999,000 บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-6-64 ลว. 7 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้วเป็นเงิน 199,800 บาท และอยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบฎีกางวดที่ 2 เป็นเงิน 199,800 บาท 1.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร งบประมาณ 15,918,065 บาท 1.7.1 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ งบประมาณ 2,000,000 บาท ดำเนินการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจไปแล้วร้อยละ 100 (งบประมาณ 100,000 บาท) และเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ไปแล้วร้อยละ 100 (งบประมาณ 155,000 บาท) โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 1.7.2 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนบนป้ายโฆษณาและเอกสารสิ่งพิมพ์ งบประมาณ 500,000 บาท ใช้ไป 496,000 บาท เป็นการจัดทำสมุดโทรศัพท์และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 21-9-64 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ครบกำหนด 25 เมษายน 2564 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ 1.7.3 ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ งบประมาณ 907,265 บาท (รอนโยบาย) 1.7.4 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ "เรื่องเล่าดีๆ ของคนกรุงเทพฯ" งบประมาณ 2,962,000 บาท ใช้ไป 2,800,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-7-64 ลว. 8 มกราคม 2564 ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 มกราคม - วันที่ 26 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 1.7.5 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ งบประมาณ 4,000,000 บาท ใช้ไป 3,789,440 บาท ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-5-64 ลว. 7 มกราคม 2564 ดำเนินการระหว่างวันที่ 8 มกราคม - วันที่ 31 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายงวดที่ 1,2 แล้วเป็นเงิน 947,360 บาท อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบงวดที่ 3 และอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 4 1.7.6 ค่าใช้จ่ายเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศ งบประมาณ 1,500,000 บาท งบประมาณใช้ไป 1,340,000 บาท ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ 22-3-64 ลว. 4 ธันวาคม 2563 ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2563 – 2 กรกฎาคม 2564 เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว เป็นเงิน 402,000 บาท และอยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบฎีกา งวดที่ 2 เป็นเงิน 402,000 บาท 1.7.7 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์สนับสนุนด้านบริหารจัดการมหานคร งบประมาณ 3,000,000 บาท จัดทำสแตนดี้และพัดสปริง (งบประมาณ 1,450,000 บาท ใช้ไป 938,000 น.) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 22-10-64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ครบกำหนดสัญญา 21 มีนาคม 2564 และอยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบฎีกา 1.7.8 ค่าใช้จ่ายด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) งบประมาณ 1,048,800 บาท อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด 30/05/2021 ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 64 ดังนี้ 1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครความปลอดภัย งบประมาณ 2,915,750 บาท งบประมาณใช้ไป 2,800,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ 22-4-64 ลว. 14 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 12 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายงวดที่ 1-3 แล้วเป็นเงิน 2,100,000 บาท และอยู่ระหว่างรายงานการตรวจรับงวดที่ 4 เป็นเงิน 700,000 บาท 1.2 กิจกรรมประาสัมพันธ์ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย (พื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวกระจาย / การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก) งบประมาณ 2,000,000 บาท ใช้ไป 1,480,880 บาท ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-8-64 ลว. 20 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 20 เมษายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1แล้ว เป็นเงิน 740,440 บาท และอยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงวดที่ 2 เป็นเงิน 740,440 บาท 1.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสำหรับทุกคน (เพื่อสังคมผู้สูงอายุ) งบประมาณ 1,390,377 บาท ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 (ครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ยกเลิกและดำเนินการใหม่) ประกวดราคาครั้งที่ 2 ยื่นเสนอราคา 18 กุมภาพันธ์ 2564 ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 24 มี.ค.64 ดำเนินการระหว่างวันที่ 25 มี.ค.64 – 22 ก.ค. 64 จำนวน 3 งวด อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบฎีกา งวดที่ 1 เป็นเงิน 136,000 บาท 1.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครกระชับ งบประมาณ 992,000 บาท ใช้ไป 990,000 บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 และอยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วัน ลงนามสัญญา เลขที่ 22-11-64 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 16 สิงหาคม 2564 จำนวน 4 งวด เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว เป็นเงิน 198,000 บาท และอยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ งวดที่ 2-3 1.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครประชาธิปไตย งบประมาณ 784,000 บาท ใช้ไป 780,000 บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-9-64 ลว. 21 มกราคม 2564 ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 มกราคม - วันที่ 9 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้วเป็นเงิน 78,000 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2 1.6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ งบประมาณ 999,808 บาท ใช้ไป 999,000 บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-6-64 ลว. 7 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้วเป็นเงิน 199,800 บาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-3 แล้ว เป็นเงิน 599,400 บาท 1.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร งบประมาณ 15,918,065 บาท 1.7.1 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ งบประมาณ 2,000,000 บาท ดำเนินการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจไปแล้วร้อยละ 100 (งบประมาณ 100,000 บาท) และเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ไปแล้วร้อยละ 100 (งบประมาณ 155,000 บาท) โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 1.7.2 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนบนป้ายโฆษณาและเอกสารสิ่งพิมพ์ งบประมาณ 500,000 บาท ใช้ไป 496,000 บาท เป็นการจัดทำสมุดโทรศัพท์และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 21-9-64 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ครบกำหนด 25 เมษายน 2564 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ 1.7.3 ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ งบประมาณ 907,265 บาท (รอนโยบาย) 1.7.4 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ "เรื่องเล่าดีๆ ของคนกรุงเทพฯ" งบประมาณ 2,962,000 บาท ใช้ไป 2,800,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-7-64 ลว. 8 มกราคม 2564 ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 มกราคม - วันที่ 26 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 1.7.5 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ งบประมาณ 4,000,000 บาท ใช้ไป 3,789,440 บาท ลงนามในสัญญาแล้วเลขที่ 22-5-64 ลว. 7 มกราคม 2564 ดำเนินการระหว่างวันที่ 8 มกราคม - วันที่ 31 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายงวดที่ 1-3 แล้วเป็นเงิน 1,421,040 บาท อยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบงวดที่ 4 และอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 5 1.7.6 ค่าใช้จ่ายเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศ งบประมาณ 1,500,000 บาท งบประมาณใช้ไป 1,340,000 บาท ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ 22-3-64 ลว. 4 ธันวาคม 2563 ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2563 – 2 กรกฎาคม 2564 เบิกจ่ายงวดที่ 1-2 แล้ว เป็นเงิน 804,000 บาท และอยู่ระหว่างฝ่ายการคลังตรวจสอบฎีกา งวดที่ 3 เป็นเงิน 402,000 บาท 1.7.7 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์สนับสนุนด้านบริหารจัดการมหานคร งบประมาณ 3,000,000 บาท - จัดทำสแตนดี้และพัดสปริง (งบประมาณ 1,450,000 บาท ใช้ไป 938,000 น.) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 22-10-64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ครบกำหนดสัญญา 21 มีนาคม 2564 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - จ้างเหมาจัดทำรายงานพิเศษ (โต๊ะข่าวและสกู๊ปข่าว) เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ งบประมาณ 500,000 บาท รายงานจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลและขออนุมัติจ้าง 1.7.8 ค่าใช้จ่ายด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) งบประมาณ 1,048,800 บาท อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย 6/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปข้อมูลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เสริมสร้างการรับรู้เชิงรุก
[มิติที่ 1 : ]

๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เสริมสร้างการรับรู้เชิงรุก

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด 30/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 31/12/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานฯ และอยู่ระหว่างขยายเวลากำหนดขอบเขตของงานฯ (มีการปรับรายละเอียดของโครงการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขยายเวลากำหนดขอบเขตของงานฯ (มีการปรับรายละเอียดของโครงการ) 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 31/03/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/04/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 30/05/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 6/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(6) ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

28/10/2563 ขออนุมัติเงินงวด 30/11/2563 ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ – ส่งและเก็บรักษาเงินโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ Smart PR. และคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ Smart PR. จากปลัดกรุงเทพมหานคร 31/12/2563 ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ Smart PR. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 144 คน ลักษณะโครงการเป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบไป – กลับ ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 จำนวน 76 คน และวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 จำนวน 68 คน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน และประเมินผลโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดทำแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดทำแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ 31/03/2564 : เตรียมจัดทำแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/04/2564 : เตรียมจัดทำแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ 30/05/2564 : เตรียมจัดทำแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ 6/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมทอดแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด