รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ : 0411-2004

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
40.00
100
100 / 100
3
70.00
100
100 / 100
4
97.62
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำแผนการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2. ดำเนินงานเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้ 2.1 อย่าลืมสวมหน้ากาก พกแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อยๆ ลดเสี่ยงภัย โควิด-19 ยอดการเข้าถึง 4,135 คน 2.2 ลอยกระทงให้ปลอดภัย งดจุดหรือปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมไฟ และโคมควัน นะคะ ยอดการเข้าถึง 8,237 คน 2.3 กทม. เปิด 30 สวน ต้อนรับลอยกระทง ตามวิถี New Normal ยอดการเข้าถึง 6,110 คน 2.4 กทม. ชวนใช้ 5 กระทง สไตล์รักษ์โลก ยอดการเข้าถึง 7,284 คน 2.5 กทม. นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ ยอดการเข้าถึง 2,788 คน 2.6 รักลูก ห่วงหลาน อย่าลืม สวมหน้ากากให้เด็ก ๆ และตัวท่านเอง ยอดการเข้าถึง 3,439 คน 2.7 เตรียมตัวรับมือพายุโซนร้อนลูกสุดท้าย ยอดการเข้าถึง 4,142 ราย 2.8 กทม. ชวนเที่ยวงาน สวัสดีข้าวสาร ยอดการเข้าถึง 1,910 ราย 30/11/2563 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนพฤศจิกายน 2563 ไปแล้ว ดังนี้ 1. กทม. ชวนชมดนตรีและการแสดง ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 4,046 คน 2. เตรียมพร้อมรับมือปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยอดการเข้าถึง 6,889 คน 3. เชิญชวนแต่งคอสเพลย์เดินคลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 3,289 ราย 4. เชิญร่วมกิจกรรมพายเรือเที่ยวกรุง @คลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 19,971 ราย 5. ขอเชิญร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ยอดการเข้าถึง 5,238 คน 6. ฝนจะหมด ฝุ่นกำลังจะมา เตรียมรับมือ PM 2.5 ยอดการเข้าถึง 6,983 คน 7. โรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว ยอดการเข้าถึง 7,206 คน 8. ลอยกระทงปีนี้ กทม. ขยะลดลง (สถิติการจัดเก็บขยะกระทง) ยอดการเข้าถึง 3,961 คน 31/12/2563 : ดำเนินการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในเดือนธันวาคม 2563 ไปแล้ว ดังนี้ 1. ปฏิบัติการลดฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ ยอดการเข้าถึง 3,560 คน 2. Keyword ที่สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง “คนไทย ร่วมแรง สร้างพลังไทย สร้างพลังชาติ” ยอดการเข้าถึง 2,784 คน 3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยอดการเข้าถึง 9,961 คน 4. ใส่หน้ากากให้ถูกวิธีป้องกันโควิด-19 ยอดการเข้าถึง 7,755 คน 5. Keyword ที่สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง “ประเทศไทยจะพัฒนา ถ้าปวงประชาสามัคคี” ยอดการเข้าถึง 3,370 คน 6. เที่ยวปีใหม่ วิถีใหม่ ปลอดภัยห่างไกลโควิด ยอดการเข้าถึง 4,137 คน 7. Keyword ที่สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง “ความรัก ความสามัคคี คือพลังสร้างไทย” ยอดการเข้าถึง 2,723 คน 8. เฉลิมฉลองปีใหม่ สนุกกันแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยนะจ๊ะ ยอดการเข้าถึง 2,511 คน 9. กทม.เชื่อมโยงความสุขคนกรุง ทุกการเดินทาง เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองฟรี ยอดการเข้าถึง 3,211 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้ 1. สวัสดีปีใหม่ค่ะ ถึงจะขึ้นปีใหม่แลเวก็อย่าลืม ยอดผุ้เข้าชม 15,022 คน 2. ใส่หน้ากากให้ถูกวิธี ลดเสี่ยง COVID-19 ยอดผู้เข้าชม 12,344 คน 3. update จุดคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ 8 จุด ยอดผู้เข้าชม 26,401 คน 4. สถานที่ปิดชั่วคราวตามประกาศ กทม. ยอดผู้เข้าชม 41,301 คน 5. รณรงค์ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ ยอดผู้เข้าชม 23,326 คน 6. ขอความร่วมมือนายจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในความดูแลของท่าน ยอดผู้เข้าชม 31,555 คน 7. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร ใครจัดเก็บ ใครต้องจ่าย ยอดผู้เข้าชม 36,453 คน 8. กทม. ออกมาตรการ "เพิ่ม งด ลด ผ่อน" เยียวยาและช่วยเหลือผู้ค้า/ผู้เช่าในตลาด กทม. 10 แห่ง ยอดผู้เข้าชม 11,076 คน 9. กทม. ดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงวิกฤติ PM 2.5 ยอดผู้เข้าชม 17,601 คน 10. อาชีพเสี่ยงโรคจากฝุ่น PM 2.5 ยอดผู้เข้าชม 10,296 คน 11. เช็คอินที่ไหนดูแพง (พวย) ยอดผู้เข้าชม 13,440 คน 12. วิธีปฏิบัติตัวและทำความสะอาดที่พักที่มีการกักตัวเพื่อควบคุมโรค COVID-19 ยอดผู้เข้าชม 11,403 คน 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้ 1. 10 มาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษาของ กทม. ยอดการเข้าถึง 10,091 คน 2. ผู้สูงอายุดูแลตัวเอง ห่างไกล โควิด-19 ยอดการเข้าถึง 6,042 คน 3. การใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง = ไม่ได้ใส่ ยอดการเข้าถึง 18,206 คน 4. 5 มาตรการ ดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เทศกาลตรุษจีน 64 ยอดการเข้าถึง 10,070 คน 5. กทม. งดจัดงานตรุษจีนเยาวราช 64 ยอดการเข้าถึง 10,170 น. 6. วิธีป้องกันโควิดในโรงงาน ยอดการเข้าถึง 14,311 คน 7. กทม. ห่วงใยประชาชน ชวนเตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน 64 ยอดการเข้าถึง 10,174 คน 8. ตรุษจีนเดินเลือกซื้อของไหว้อย่างปลอดภัยตามมารการ DMHTT ยอดการเข้าถึง 9,340 คน 9. กทม. งดบริการจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ ยอดการเข้าถึง 16,010 คน 10. กทม. เลื่อนเก็บค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียว อัตราใหม่ 104 บาท ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ยอดการเข้าถึง 6,014 คน 11. ชวนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ยอดการเข้าถึง 4,880 คน 12. ไม่ว่าจะเดือนไหน ๆ ก็ต้องใส่หน้ากากป้องกันโควิด ยอดการเข้าถึง 8,881 คน 31/03/2564 : สรุปผลการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประจำเดือนมีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/04/2564 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนเมษายน 2564 ไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 1. มาตรการป้องกันอัคคีภัยสงกรานต์ 64 ยอดการเข้าถึง 6,712 คน 2. กทม.เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน 3-6 เม.ย.นี้ ยอดการเข้าถึง 12,552 คน 3. วันหยุดสงกรานต์ เชิญมาเช็คอิน @คลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 14,461 คน 4. โรงเรียนฝึกอาชีพแห่งใหม่ทันสมัยที่เขตประเวศ ยอดการเข้าถึง 39,256 คน 5. กทม. งดบริการงานทะเบียนวันเสาร์ ยอดการเข้าถึง 21,486 คน 6. กทม. งดบริการงานทะเบียนแรงงานต่างด้าว (ยกเว้นแจ้งเกิด-แจ้งตาย) ยอดการเข้าถึง 35,392 คน 30/05/2564 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนพฤษภาคม 2564 ไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงทางเท้า เพื่อนำไปจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเท้าของกรุงเทพมหานคร ยอดการเข้าถึง 32,066 คน 2. สารผู้ว่าในวันอีฎิ้ลฟิตริ ยอดการเข้าถึง 28,446 คน 3. แจ้งข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาผ่าน Line bkkcovid19connect ยอดการเข้าถึง 34,964 คน 4. ชี้แจงข้อเท็จจริง เรีื่องพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตดินแดง ยอดการเข้าถึง 64,630 คน 5. ขอเชิญร่วมบริจาค "กล่องและลังกระดาษ" ที่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลผลิตเป็น "เตียงสนามกระดาษ" มอบให้กับโรงพยาบาลสนาม เพื่อสู้โควิด-19 ยอดการเข้าถึง 26,671 คน 6/30/2021 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนมิถุนายน 2564 ไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1. กทม. ห่วงใย เตือนภัยโรคและภัยหน้าฝน ยอดการเข้าถึง 23,156 คน 2. ปรับจริงไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ยอดการเข้าถึง 52,882 คน 3. ผู้ว่าฯ เชิญชวนประชาชนไปฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ยอดการเข้าถึง 41,419 คน 4. ข่าวบิดเบือนตลาดละลายทรัพย์ ยอดการเข้าถึง 51,960 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนกรกฎาคม 2564 ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. 25 จุดไทยร่วมใจ พร้อมฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ยอดการเข้าถึง 48,726 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3657979497634978) 2. ยกระดับมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ สถานที่ที่เปิดได้ตามความจำเป็น และสรุปสถานที่/กิจการที่ถูกปิด ยอดการเข้าถึง 88,080 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3671212992978295) 30/08/2564 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนสิงหาคม 2564 ไปแล้ว จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. มาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยอดการเข้าถึง 165,358 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3783260621773531) 2. 31 ส.ค. นี้ กทม. ชวนคนกรุงฯ ร่วม Big Cleaning Day ยอดการเข้าถึง 32,065 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3785990141500579) 3. เตือน 30 ส.ค. - 5 ก.ย. นี้ พายุฝนฟ้าคะนอง 60 - 80% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ยอดการเข้าถึง 16,538 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3788345591265034) 22/09/2564 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนกันยายน 2564 ไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1. ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42) ยอดการเข้าถึง 58,902 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3800742256692034) 2. เปิดบริการงานทะเบียนผ่านจองคิวออนไลน์ BMA Q ยอดการเข้าถึง 39,360 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3798430386923221) 3. กทม.ชวนเช็คอินเทศกาลชมดอกไม้กรุงเทพฯ ณ สวนลุมพินี ยอดการเข้าถึง 22,844 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3801831576583102)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อินโฟกราฟิกภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การนำข้อมูลตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานคร 7 ด้าน นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกรุงเทพมหานคร มาสรุปและนำเสนอเป็นสื่อสารสนเทศในรูปแบบของข้อความภาพผสมกราฟิก หรือเอนิเมชั่นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนที่มีต่อกรุงเทพมหานคร สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เฟสบุ้คแฟเพจ และ Twitter ชื่อ “กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ยอดผู้เข้าชม หมายถึง จำนวนคนที่เห็นเนื้อหาจากสื่อออนไลน์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนอินโฟกราฟิกที่เสนอข้อมูลตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานคร 7 ด้าน นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของกรุงเทพมหานครมียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 3,000 ราย หารด้วย จำนวนอินโฟกราฟิกที่นำเสนอ (50 เรื่อง) คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จำนวนผู้เข้าชมข้อมูลอินโฟกราฟิกตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานคร 7 ด้าน นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง