ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ : 10000000-4209

สํานักการโยธา : (2564)

49

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 49

ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างทางลอด ขนาด 4 ช่องจราจร จำนวน 1 แห่ง

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรในถนนวงแหวน-รัชดาภิเษกและถนนสายหลัก

เป้าหมายของโครงการ

แก้ไขปัญหาจุดตัดการจราจรบริเวณถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลัก โดยการก่อสร้างทางลอดบริเวณถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนราชพฤกษ์ เป้าหมายปี 64 ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2021-09-25)

49.00

25/09/2564 : - ผูกเหล็ก​เสริมสำหรับงาน​ D-Wall​ ในโซนวงเวียน​ - ขุดปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้าง Guide​ Wall​ และขุดเจาะดิน​ D-Wall​ ในโซนวงเวียน - เทคอนกรีต หลังคาทางลอด​ Sta.​ 0+514 -​Sta.0+544 - ติดตั้งราวเหล็กกันตก​บริเวณ​ Strut​ Beam​ เพื่อเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยระหว่างงานขุดดินช่วงปลายโครงการ - งานขุดเจาะดิน​ ลงเหล็ก​เสริม​ เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ​ 0.80​ ม.​ บริเวณ​ Sta.0+900

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2021-08-23)

47.00

23/08/2564 : -ช่วงต้นโครงการ งานโครงสร้าง Transition ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น สกัดตัดหัวเสาเข็มเจาะ ขุดดินปรับระดับเตรียมก่อสร้างพื้นทางลอด -ช่วงหน้าเดอะมอลล์ งานหลังคาทางลอด ลงเหล็กเสริมหลังคาชั้นล่าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2021-07-21)

46.00

21/07/2564 : - ​ เทคอนกรีตกำแพงกันดิน​ ช่วง​ Transition.Sta​.​0+08​0 ถึง​ 0+086​ ฝั่งขวาทาง - ผูกเหล็กเสริม​ D-Wall- ขุดเจาะดิน D-Wall​ แผง​ L50 - งานผูกเหล็ก retain wall และเทลีน - งานทดสอบการทรายบดอัด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2021-06-23)

43.00

23/06/2564 : - งานลงทรายถมและบดอัดความแน่น พื้นโครงสร้างปรับการทรุดตัว​ ช่วงต้นโครงการ - งาน​ตัดหัวเข็ม​ 0.35​ ม.​ เพื่อเตรียมงานก่อสร้าง​ Base​ Slab​ Sta.​ 0+080 - งานขุดปรับพื้นที่เตรียมก่อสร้างกำแพงกันดิน​ Sta.​ 0+080 - งานเตรียมเหล็กเสริมสำหรับก่อสร้าง D-wall​ - งานสกัดรื้อผิวจราจรเดิมเตรียมพื้นที่ก่อสร้างหลังคาทางลอด​ ช่วง​ Sta.​0+240 ถึง​ 0+260 - งานขุดเจาะดิน​ D-wall​ แผง​ R50 - งานติดตั้งเหล็กเสริมหลังคาทางลอด​ช่วง Sta.0+642 ถึง​ 0+671

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2021-05-24)

41.00

24/05/2564 : - เทคอนกรีตถนนชั่วคราวบริเวณเกาะสามเหลี่ยม​ซ้ายทางแยกไฟแดง​ เพื่อเตรียมปรับการจราจรเป็นวงเวียน - ​ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ​ 0.80.ม.​ สะสม​ 532​ จาก​ 589​ ต้น - สกัดคอนกรีต​ D-Wall​ และปรับพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างหลังคาทางลอดช่วง​ Sta.​0+600​ ถึง​ 0+650 - ติดตั้งเหล็กเสริมพื้นหลังคาทางลอด​ ช่วง​ Sta.0+676​ ถึง​ 0+696 - ติดตั้งเหล็กเสริมพื้น​ Base​ Slab​ บริเวณเข็มตอกช่วง​ Transition​ ต้นโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-04-23)

39.00

23/04/2564 : -ก่อสร้างเสาเข็มตอกขนาด 0.26*0.26 ม.โครงสร้าง Transition รวม192 ต้น จาก 341 ต้น -ก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาด 0.35 ม. โครงสร้าง Transition รวม 364 ต้น จาก 484 ต้น -ก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาด 0.80 ม.แนวกลางทางลอด รวม 498 ต้น จาก 589 ต้น -สกัดหัว D-Wall ขุดดินปรับพื้นเตรียมก่อสร้างหลังคาทางลอด

** ปัญหาของโครงการ :1.มีท่อประปาขนาด 800 มม. ตลอดแนวเกาะกลางทางลอด และท่อประปาขนาด 1,000 มม. บริเวณกลางแยกทำให้ไม่สามารถก่อสร้าง D - wall ได้บางส่วน และไม่สามารถขุดดินทางลอดได้ทั้งหมด -กปน. จะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดให้ กทม. ภายในวันที่ 13 เมษายน 2564 และจะตัดบรรจบท่อแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน 2564 (จุดที่ยังตัดบรรจบไม่แล้วเสร็จจะอยู่ในพื้นที่ ทช.) 2.มีงานก่อสร้างบ่อพัก กฟน. บริเวณฝั่งตรงข้ามเดอะมอล์ล และหน้าปากซอยรัชดาภิเษก 17 ทำให้ไม่สามารถปิดพื้นที่ก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวได้ -กฟน. จะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทั้ง 2 จุด ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2564

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-03-22)

37.00

22/03/2564 : -งานก่อสร้างเสาเข็มตอกขนาด 0.26*0.26 ม. โครงสร้างช่วง Transition โซน 1 ได้ แล้วเสร็จ 3 ต้น รวม 36ต้น จาก 341 ต้น -งานก่อสร้าง d-wall แผง R43 โซน 3.3 แล้วเสร็จ 1 แผง รวม 233 แผง จาก 266 แผง

** ปัญหาของโครงการ : มีท่อประปาขนาด 800 มม. ตลอดแนวเกาะกลางทางลอด และท่อประปาขนาด 1,000 มม. บริเวณกลางแยกทำให้ไม่สามารถก่อสร้าง D - wall ได้บางส่วน และไม่สามารถขุดดินทางลอดได้ทั้งหมด -กทม. ได้ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ กปน. ทำการก่อสร้างก่อน ปัจจุบันงานเกือบทั้งหมดของ กปน.เสร็จแล้วเหลือเฉพาะงานในบ่อดันลอด 2 แห่งซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2564

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.13 (2021-02-23)

36.13

2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาด 0.80 เมตร เทคอนกรีตแล้วเสร็จจำนวน 430 ต้น จาก 589 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :มีท่อประปาขนาด 800 มม. ตลอดแนวเกาะกลางทางลอด และท่อประปาขนาด 1,000 มม. บริเวณกลางแยกทำให้ไม่สามารถก่อสร้าง D - wall ได้บางส่วน และไม่สามารถขุดดินทางลอดได้ทั้งหมด - กทม. ได้ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ กปน. ทำการก่อสร้างก่อนคาดว่างานของ กปน. จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.06 (2021-01-25)

36.06

1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานลงเหล็กเสริม​ เตรียมเทคอนกรีต D-wall​ ตำแหน่ง​ L45 โซน​ 3.3​ หัวเกาะแยกไฟแดง​

** ปัญหาของโครงการ : มีท่อประปาขนาด 800 มม. ตลอดแนวเกาะกลางทางลอด และท่อประปาขนาด 1,000 มม. บริเวณกลางแยกทำให้ ไม่สามารถก่อสร้าง D - wall ได้บางส่วน และไม่สามารถขุดดินทางลอดได้ทั้งหมด -กทม.ได้ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ กปน.ทำการก่อสร้างก่อน คาดว่างานของกปน. จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หลังจากนั้นโครงการฯจะทำการก่อสร้างทางลอดต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-12-25)

36.00

25/12/2563 : ไม่มีกิจกรรมการทำงานเนื่องจากส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้การประปาทำการก่อสร้างก่อน

** ปัญหาของโครงการ :มีสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดินกีดขวางการก่อสร้าง -มีท่อประปาขนาด 800 มม. ตลอดแนวเกาะกลางทางลอด และท่อประปาขนาด 1,000 มม. บริเวณกลางแยกทำให้ไม่สามารถก่อสร้าง D - wall ได้บางส่วน และไม่สามารถขุดดินทางลอดได้ทั้งหมด -กทม.ได้ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ กปน.ทำการก่อสร้างก่อน คาดว่างานของกปน. จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หลังจากนั้นโครงการฯจะทำการก่อสร้างทางลอดต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.97 (2020-11-23)

35.97

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....​ ปรับพื้นที่เตรียมงานเทคอนกรีตทางเบี่ยงชั่วคราวบริเวณป้อมตำรวจเดิมแยกราชพฤกษ์​ 2.​ ล้างทำความสะอาดผิวจราจรชั่วคราวโซน​ 2​ 3.​ งาน​ กปน.​ ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการ​ เริ่มจากปลายโครงการ​ บริเวณ Sta.​ 0+868​ ย้อนมาทางต้นโครงการ​ ปัจจุบันขุดวางท่อประปาได้ความยาวรวม 24​ เมตร​ ส่วนงานสกัดรื้อผิวทางเดิม​ ปัจจุบันดำเนินการย้อนมาถึง​ Sta.​ 0+775

** ปัญหาของโครงการ :มีสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดินกีดขวางการก่อสร้าง -มีท่อประปาขนาด 800 มม. ตลอดแนวเกาะกลางทางลอด และท่อประปาขนาด 1,000 มม. บริเวณกลางแยกทำให้ไม่สามารถก่อสร้าง D - wall ได้บางส่วน และไม่สามารถขุดดินทางลอดได้ทั้งหมด -กทม.ได้ส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ กปน.ทำการก่อสร้างก่อน คาดว่างานของกปน. จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หลังจากนั้นโครงการฯจะทำการก่อสร้างทางลอดต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.23 (2020-10-27)

35.23

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.​ ดำเนินการก่อสร้างผนังพืด (D-Wall) ความหนา 0.80 เมตร เทคอนกรีตแล้วเสร็จ จำนวน 224 แผง จาก 266 แผง 2.ดำเนินงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาด 0.80 เมตร เทคอนกรีตแล้วเสร็จจำนวน 368 ต้น จาก 587 ต้น 3.​ เทคอนกรีต D-Wall ตำแหน่ง L 32​ 4.​ งานเคลียร์พื้นที่และก่อสร้างทางเบี่ยงชั่วคราวบริเวณโซน 2 และ โซน 4.2 สำหรับงานวางท่อประปาของ​ กปน.​

** ปัญหาของโครงการ :มีสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดินกีดขวางการก่อสร้าง มีท่อประปาขนาด 800 มม. ตลอดแนวเกาะกลางทางลอด และท่อประปาขนาด 1,000 มม. บริเวณกลางแยกทำให้ไม่สามารถก่อสร้าง D - wall ได้บางส่วน และไม่สามารถขุดดินทางลอดได้ทั้งหมด -กปน. ได้ส่งแผนการทำงานให้โครงการฯแล้ว และปัจจุบันได้มีการวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่าง กปน.และกทม. ขณะนี้อยู่ระหว่างคืนผิวจราจรเพื่อให้ กปน. ทำการก่อสร้าง คาดว่างานของ กปน. จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หลังจากนั้นโครงการฯ จะทำการก่อสร้างทางลอดต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานจัดเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง ดำเนินการด้านความปลอดภัยและควบคุมมลภาวะในการก่อสร้าง
:3%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:งานดินและงานทาง
:5%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:งานโครงสร้างทางลอด
:82%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:งานโครงสร้างอื่นๆ
:2%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:งานเบ็ดเตล็ด
:3%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:งานระบบสำหรับถนนและทางลอด
:4%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4209

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4209

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1009

ตัวชี้วัด : 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 5

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 55.94

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
48.27

100 / 100
2
34.61

100 / 100
3
46.00

0 / 0
4
55.94

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **