ข้อมูลโครงการ

Showing 1-20 of 1,532 items.
#รหัสโครงการฯโครงการปีฯชื่อโครงการยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชื่อตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ไปสถานะโครงการความคืบหน้ารายละเอียดวันที่รายงานหน่วยงาน
 
110000000-35612560โครงการปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ121201901370051000-07445800000002100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
210000000-35622560โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง121201901370051000-07445366000002100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
310000000-35632560โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตดินแดง121201901370051000-07444850000002100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
410000000-35642560โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา สำรวจ ออกแบบเบื้องต้น และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร (บางนา)121201901370051000-07442697000002100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
510000000-35702560โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่121201901370051000-07446600000002100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
610000000-35892560โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคาร Tower 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ส่วนสำนักงานทั่วไปและองค์ประกอบเสริม121201901370051000-07448966000054444149.082100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
710000000-35902560โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคาร Tower 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ส่วนผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำส่วนรับรองสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสำนักงานสนับสนุน121201901370051000-0744211800000123287625.12100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
810000000-35912560โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคาร Tower 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ส่วนผู้บริหารฝ่ายการเมืองและสำนักงานสนับสนุน121201901370051000-0744277380000161609021.122100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
910000000-35922560โครงการก่อสร้างอาคารที่ได้รับผลกระทบตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่121201901370051000-074410048900025578808.222100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
1010000000-35932560โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ระยะที่ 3) และอาคารประกอบ121201901370051000-0744217800000420713102100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
1110000000-36172560กิจกรรมสำรวจจัดทำฐานข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 และอาคาร 2121202901370051000-0738002100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
1210000000-36402560โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สำหรับโครงการนำสายสาธารณูปโภคลงดินรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในพื้นที่ถนนท้ายวัง ถนนเชตุพน ถนนมหาราช งบประมาณ 28,330,000 บาท121201901370051000-07542833000002100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
1310000000-36422560กิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้านครหลวงกับกรุงเทพมหานคร เรื่องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่โครงการเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน121201901370051000-0754002100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
1410000000-36442560กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าในการนำสายสาธารณูปโภคลงใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง121201901370051000-0755002100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
1510000000-36902561โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา และก่อสร้างถนนจากถนนศรีนครินทร์ถึงคลองหัวหมาก121203901370051000-0870114057200151650760.942100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
1610000000-36922561โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า จากคลองหัวหมากถึงคลองลำสาลี121203901370051000-0797215000000334709607.96176.64(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
1710000000-36942561โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า ช่วงที่ 4 ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า จากคลองวังใหม่ถึงทางหลวงหมายเลข 9121203901370051000-0870198513500227668641.82100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
1810000000-36962561โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า ช่วงที่ 5 ก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9121203901370051000-0797140000000105042024.5150.26(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
1910000000-36992561โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 6 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า จากทางหลวงหมายเลข 9 ถึงถนนร่มเกล้า121203901370051000-0870300888900290355296.622100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
2010000000-37002561โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า ช่วงที่ 7 ก่อสร้างทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้า กับถนนเจ้าคุณทหาร121203901370051000-0870221087400189270923.262100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000