ข้อมูลโครงการ

Showing 1-20 of 216 items.
#รหัสโครงการฯโครงการปีฯชื่อโครงการยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชื่อตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ไปสถานะโครงการความคืบหน้ารายละเอียดวันที่รายงานหน่วยงาน
 
110000000-42042564โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช121203901370051000-1009333963685.8401811/21/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ติดตั้งราวกันตกบนสะพานด้านซ้ายช่วง​ P6-P8​ ขยายสะพานอรุณ​อมรินทร์​
2.เทคอนกรีตคานขวาง P20 ขยายสะพานอรุณอมรินทร์
3.ติดตั้งราวกันตก Stainless steel /Riverfornt ลานพักผ่อนด้านเหนือคลองบางกอกน้อย
4.เชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กคานพื้นบันไดขึ้น-ลง Sky walk Type ST3 ที่โรงงาน
2020-12-25 00:00:0010000000
210000000-42052564โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการต่อขยายอรุณอัมรินทร์ พร้อมทางขึ้น-ลง และทางแยกยกระดับข้ามแยกศิริราช121203901370051000-10098571350018123/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ปรับระดับหัวเสาเข็ม ศก.0.60ม.ฐานรากเตรียมเทคอนกรีตหยาบ P20 และตกแต่งผิวราวกันชน ค.ส.ล. บริเวณด้านหน้า รร.วัดอมรินทราราม ขยายสะพานอรุณอมรินทร์
2.ตกแต่งผิวและเตรียมเทคอนกรีต ราวกันชน (Safety Barrier) ช่วง กม.1+100-กม.1+200
3.เตรียมติดตั้งเหล็กเสริมฐานรากพื้นบันได/ติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้นทางเดินบันไดขึ้น-ลง Sky Walk Type ST2 และตอกเสาเข็ม I-0.26x0.26ม. ฐานรากบันไดขึ้น-ลง Sky Walk Type ST4 กม.1+250 ขวาทางหน้าวัดระฆัง
4.กองเก็บ PC Plank Girder ที่โรงงานฯ
2020-12-25 09:27:4910000000
310000000-42062564โครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพรานนก121203901370051000-1009283766039.6101722/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-บ.STS เข้ามาตรวจวัดการเคลื่อนตัวของโครงสร้างผนังพืด (D-Wall) เบื้องต้นผลปกติ2020-12-25 00:00:0010000000
410000000-42072564โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส และสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์121203901370051000-1009155033351.349944040.721002/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ปรับปรุงงานกำแพงกันดินและงานปูกระเบื้องทางเท้า - งานแก้ไขกระเบื้องทางเท้า บริเวณหน้าบ้านพักคนงาน
- ปรับปรุงงานทางเท้าหน้าบ้านพักรถไฟ - งานลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ/บ่อพัก - รืัอถอนบ้านพักรถไฟเพื่อเตรียมก่อสร้างเป็นทางเท้า
2020-12-25 00:00:0010000000
510000000-42082564โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา121203901370051000-100962265136.6446397081.4621001/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานเทคอนกรีตผิวจราจรบริเวณสะพานคลองบางคูเวียง 2.งานเทคอนกรีตไหล่ทาง คสล. หน้าหมู่บ้านสาวิตรี
3.งานเทคอนกรีต เชื่อมทางลาด ซอยศาลาธรรมสพน์48
2020-12-25 00:00:0010000000
610000000-42092564โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์121203901370051000-100934000000001492/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาด 0.80 เมตร เทคอนกรีตแล้วเสร็จจำนวน 430 ต้น จาก 589 ต้น2020-12-25 00:00:0010000000
710000000-42102564โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง121203901370051000-100956000000001542/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานผูกเหล็กเสาทางยกระดับข้ามแยก ณ ระนอง P24, P29
2. งานเตรียมพื้นที่ Pier Segment หัวเสา P6 ทางยกระดับข้ามแยก ณ ระนอง
3. งานติดตั้งนั่งร้านแบบหล่อผิวจราจร Abutment สะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง ช่วงท้าย ฝั่งซ้าย
4. งานผูกเหล็กพื้น Transition สะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง ช่วงต้น ฝั่งซ้าย
5. งานติดตั้ง Sheet Pile กันดินฐานรากทางยกระดับข้ามแยก ณ ระนอง P46
6. งานเทคอนกรีตผิวจราจร Transition สะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง ช่วงต้น ฝั่งขวา
7. งานติดตั้ง Precast Parapet สะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง ฝั่งขวา
2020-12-28 00:00:0010000000
810000000-42112564โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก – ถนนพุทธมณฑลสาย 2121203901370051000-100848774817032087434521002/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขุดสระน้ำ ฝั่ง Ramp513 งานสวนสาธารณะ - ติดตั้งคันหินงานลู่วิ่งใต้สะพาน - เก็บงานปูกระเบื้องทางเท้า
- ติดตั้งคอกต้นไม้ -ปูกระเบื้องทางเท้าช่วงปลายโครงการฯ
2020-12-28 00:00:0010000000
910000000-42202564โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน Sta.2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ121203901370051000-10043400000001302/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ลงทรายถมคันทาง พร้อมบดอีดแน่น - กำหนดตำแหน่งงานสร้างเสาเข็มสะพานข้ามคลองเปรมประชากร
- ปรับระดับพื้นที่ บริเวณโรงบำบัดน้ำเสียการท่าอากาศยานฯ
2020-12-28 00:00:0010000000
1010000000-42372564โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว121203901370051000-100910500000001412/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติจ้างของ กทม. เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63
- กปน. แจ้งการอนุมัติจ้างให้ กทม.ทราบ วันที่ 28 ส.ค.63
- กฟน. แจ้งการอนุมัติจ้างให้ กทม.ทราบ วันที่ 25 ก.ย.63
- กทม. สนย.เสนอขออนุมัติจ้างไป ป.กทม. วันที่ 7 ต.ค.63
- ผว.กทม.อนุมัติ เรียบร้อยแล้ว
- ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 3 พ.ย. 63ไม่มีผู้อุทรณ์
- อยู่ระหว่างเตรียมส่งตรวจร่างสัญญาและคกก.ราคากลาง จัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบราคาตามที่ผู้เสนอราคาจัดทำก่อนลงนามสัญญา
2020-12-28 13:31:2310000000
1110000000-42382564โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ถึงถนนเทพรักษ์121203901370051000-10091050000000192/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- กรุยแนวทางขุดดิน - ขนเศษขยะไปทิ้ง - กรุยแนวทางปรับแต่งเกลี่ยดิน - สร้างห้องน้ำสำนักงานสนาม2020-12-28 13:36:3810000000
1210000000-42392564โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองเก้า121203901370051000-100940000000012112/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- บริษัทประยูรชัย (1984) เสนอราคาต่ำสุดรวม กทม.กฟน.กปน.195,500,000 บาท กทม. 152,500,000 บาท
- กฟน.6,000,000 บาท
- กปน. 37,000,000 บาท
- กฟน. กปน. อนุมัติจ้างมาแล้วอยู่ระหว่าง กทม. เสนอขออนุมัติจ้าง
2020-12-28 13:39:0710000000
1310000000-42402564โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2-ถนนพุทธมณฑลสาย 3121203901370051000-100910000000001212/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- กิจการร่วมค้า เอส พี ซี เสนอราคารวม กทม. กฟน. กปน. เป็นเงิน2,400,000,000 บาท
กทม. 1,532,000,000 บาท
กฟน. 738,000,000 บาท
กปน. 130,000,000 บาท
- กฟน. กปน. อนุมัติจ้างแล้วอยู่ระหว่าง กทม.อนุมัติจ้าง
2020-12-28 13:43:4410000000
1410000000-42412564โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง121203901370051000-100930000000001412/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- กรมบัญชีกลางยกอุทธรณ์ให้ลงนามสัญญาได้
- อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำสัญญา
- รอเอกสารการจดทะเบียนเลขผู้เสียภาษี อยู่ระหว่างรอเอกสารการจดทะเบียนใหม่ รวมทั้งทิ่อยู่ใหม่ จากกิจการร่วมค้า
- กิจการร่วมค้าดำเนินการจดทะเบียนใหม่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางแก้ไขตัวเลขในระบบที่ระบบพิมพ์ซ้ำคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ม.ค.64
2020-12-28 13:29:1210000000
1510000000-42422564โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพาน-ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น-ลง121203901370051000-10099450000017012/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 29 ก.ค.2563 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางของทั้ง 3 หน่วยงาน2020-12-28 17:47:5610000000
1610000000-42432564โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2121203901370051000-1009245000018012/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 29 ก.ค.2563
- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางของทั้ง 3 หน่วยงาน
2020-12-28 13:46:5610000000
1710000000-42442564โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10)121203901370051000-100932000000016012/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง เสนอขอเห็นชอบบันทึกข้อตกลง รวมจ้างก่อสร้าง(อยู่ที่ สก.สนย.พิจารณาเสนอ)
2020-12-28 14:05:0210000000
1810000000-42452564โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก121203901370051000-100978500000017012/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง เสนอขอเห็นชอบบันทึกข้อตกลง รวมจ้างก่อสร้าง(อยู่ที่ สก.สนย.พิจารณาเสนอ)
2020-12-28 14:05:5210000000
1910000000-42462564โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับ และถนนฝั่งพระนคร จากแม่น้าเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง121203901370051000-10099800000016012/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง เสนอขอเห็นชอบบันทึกข้อตกลง รวมจ้างก่อสร้าง(อยู่ที่ สก.สนย.พิจารณาเสนอ)
2020-12-28 14:08:2210000000
2010000000-42472564โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย)121203901370051000-10092000000019012/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง เสนอขอเห็นชอบบันทึกข้อตกลง รวมจ้างก่อสร้าง(อยู่ที่ สก.สนย.พิจารณาเสนอ)
2020-12-28 14:06:3210000000